DELTAKLUB
ul. Gałczyńskiego 26,
09-400 Płock
tel. 24 366 53 66
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kariera bez oGRAniczeń

O tym, jakie możliwości rozwoju osobistego i zawodowego dają gry, przekonali się uczestnicy projektu edukacyjno-doradczego opartego o metodę gier Kariera bez oGRAniczeń. Realizacja trwała od września do grudnia. Wzięli w nim udział uczniowie liceów i techników. Uczestnicy pod okiem specjalistów z Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, m.in. Dr Michała Mochockiego oraz Krzysztofa Chmielewskiego projektowali różnorodne gry. Powstało wiele prototypów gier. Projekt był okazją do rozwijania swoich zainteresowań, ale też uczył podejmowania decyzji, współpracy, kształcił kompetencje psychospołeczne, pozwalał poznawać mechanizmy rynkowe. Uczniowie mieli możliwość rozpoznania swoich predyspozycji zawodowych, także za sprawą gier. Niezwykle emocjonujące okazały się rozgrywki Chłopskiej Szkoły Biznesu.

W ramach projektu odbył się wyjazd na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który kształci m.in. na kierunku Humanistyka 2.0, specjalność „Badanie i projektowanie gier” (Gamedec). Pozwoliło to uczniom zapoznać się ze specyfiką studiów, poznać nowe możliwości rozwoju, również w kierunku wyboru zawodu. Część spotkań odbyło w salach warsztatowych MSCDN Wydział w Płocku.

Projekt – uroczyście zakończony w piątek, 13 grudnia, był też okazją do wspólnych spotkań „nad planszą”. Projekt współfinansowany był ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.